Umorzenie sprawy o pobicie

Oskarżenie

Do naszej kancelarii zgłosił się klient oskarżony o pobicie oraz kierowanie gróźb karalnych. Po zbadaniu wyjątkowych okoliczności całego zajścia zarysowała się nam brawurowa linia obrony. Obrona nie oparta na kwestionowaniu zajścia i jego skutków, ale na wskazaniu Sądowi na towarzyszące okoliczności, które są podstawą do umorzenia postępowania. Klient zaufał adwokatowi i poprosił nas o poprowadzenie sprawy.

Posiedzenie sądu

Rozprawy odbywały się przed Sądem Rejonowym dla Pragi Północ w Warszawie. Pomimo twardego stanowiska Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Warszawie, Sąd po zbadaniu wszystkich okoliczności oraz przesłuchaniu świadków, w szczególności tych powołanych przez nas, przychylił się do naszej obrony.

Wyrok

Sąd zasądził warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres 1 roku próby. Dodatkowo zostały zasądzony dozór Kuratora Sądowego oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonym. Nasz klient był bardzo zadowolony z wyroku, gdyż oskarżenie, w które został postawiony było zagrożone karą więzienia. Dzięki skutecznej obronie, jego postępowanie zostało umorzone na okres próby, nie jest osobą karaną widniejącą w Krajowym Rejestrze Karnym. Sukces ten jest wynikiem wybrania przez naszych adwokatów skutecznej linii obrony i odpowiedniej reprezentacji przed Sądem.

Adwokat Anna Kośmider

Pomagam ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzę warszawską kancelarię adwokacką. W tym blogu dziele się wartościową wiedzą prawniczą oraz swoim doświadczeniem sądowym, by zwiększać świadomość prawną Czytelników. Inspiracją jest życie, które ciągle nas zaskakuje.