Dozór elektroniczny dla klienta odbywającego karę pozbawienia wolności

Sytuacja – szansa na dozór elektroniczny

Skontaktowała się z nami matka osadzonego w Zakładzie Karnym, dla którego chciała uzyskać dozór elektroniczny. Po raz kolejny podjęliśmy się pomocy klientowi, tym razem w ramach Prawa Karnego Wykonawczego.

Nasze działania

Przygotowanie wniosku o dozór poprzedziliśmy analizą wyroku skazującego oraz rozmową z klientem. Sytuacja prawna była o tyle skomplikowana, że osadzony znalazł się w Zakładzie Karnym z powodu odwieszenia wyroku wcześniej wydanego w zawiedzeniu. Okoliczności dawały podstawy prawne do uzyskania pozytywnego postanowienia sądu. Zbadaliśmy okoliczności środowiskowe osadzonego, jego sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną oraz opinię wychowawcy. W oparciu o zebrany wywiad przygotowaliśmy wniosek oraz przekonywujący harmonogram odbywania kary w systemie dozoru. Dodatkowo przygotowaliśmy naszego Klienta na posiedzenie Sądu.

Wyrok

Na posiedzeniu Sądu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym Klienta reprezentował adwokat. Sąd przychylił się do naszego wniosku w całości zasądzając odbycie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego zgodnie z zaproponowanym harmonogramem.

Dlaczego sądy rzadko zasądzają dozór elektroniczny?

Mimo, że instytucja dozoru zdobywa coraz większą popularność i można powiedzieć, że osobom skazanym na odpowiednia małe wyroki wychowawcy niejako z „automatu” rekomendują złożenie wniosku o dozór, wnioski zazwyczaj spotykają się z odmową Sądu. Są one generyczne, nie poparte odpowiednią do osoby skazanej podstawą prawną. Na tym polega praca adwokata, który przygotowując wniosek, analizuje wyrok skazujący, znajduję odpowiednią podstawę prawną oraz zbiera dodatkową argumentację w oparciu o wywiad środowiskowy. Dlatego warto zgłosić się do naszej kancelarii wyspecjalizowanej w sprawach karnych w Warszawie o pomoc prawną.

dozór elektroniczny

Adwokat Anna Kośmider

Pomagam ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzę warszawską kancelarię adwokacką. W tym blogu dziele się wartościową wiedzą prawniczą oraz swoim doświadczeniem sądowym, by zwiększać świadomość prawną Czytelników. Inspiracją jest życie, które ciągle nas zaskakuje.