Uniewinnienie oskarżonych o naruszenie nietykalności cielesnej z art 217 kk

Oskarżenie o naruszenie nietykalności z art 217 kk

Prowadzona przez nas sprawa, dotyczyła obrony pary klientów oskarżonych o naruszenie nietykalności cielesnej z art 217 kk oraz kierowanie gróźb pozbawienia życia i zdrowia. Była to sprawa o skomplikowanym stanie faktycznym. Emocje ich sporu narastały od pewnego momentu, aż doprowadziły do feralnej wymiany zdań i rękoczynów. Gdy sprawcy zostali postawieni w stan oskarżenia, podjęliśmy się ich obrony.

Naruszenie nietykalności cielesnej

§  1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§  2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§  3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Naruszenie nietykalności cielesnej potocznie nazywane naruszeniem nietykalności osobistej jest dość poważnym przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności do jednego roku. Definicja naruszenia jest bardzo szeroka, zgonie z wykładnią prawa oznacza jakiekolwiek naruszenie ciała poszkodowanego. Konieczny jest wymiar fizyczny naruszenia, chociaż nie musi to być tylko uderzenie, kopnięcie, ale też oplucie bądź oblanie płynem. Można naruszyć czyjąś nietykalność poprzez szturchnięcie, podstawienie nogi lub przytrzymanie.

Ważnym aspektem definicji jest brak konieczności konsekwencji czynu w postaci obrażeń. Kara obejmuje działanie sprawcy, a nie jego konsekwencje. Dlatego pociągnięcie kogoś za włosy, które nie pozostawi siniaków także jest naruszeniem nietykalności cielesnej.

Ważnym aspektem rozważanym przez sąd jest umyślność popełnienia czynu przez sprawcę. Naruszenie nieumyślne nie pozwala na przypisanie winy sprawcy. Dla przykładu, jeśli kierowca tramwaju gwałtownie zahamuje powodując przewrócenie się pasażera i kontuzję, nie będzie to naruszenie nietykalności cielesnej. Działanie sprawcy nie jest umyślne i nie spełnia definicji czynu zabronionego.

Dodatkowo naruszenie nietykalności osobistej jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że nie wystarczy, żeby poszkodowany zgłosił taki czyn na policję. Musi on złożyć prywatny akt oskarżenia do sądu.

Oskarżenie z art 217 kk

Nasza sprawa obrony klienta była trudniejsza od zwykłego naruszenia, gdyż Warszawska Prokuratura Rejonowa w obliczu połączenia zarzutów naruszenia nietykalności cielesnej z art 217 kk § 1 oraz groźby pozbawienia zdrowia i życia z art. 190 §1 k.k. objęła sprawę i prowadziła oskarżenie z urzędu.

W tej sprawie przyjęliśmy kompleksową strategię obrony klientów:

  • Wykazaliśmy nieprawidłowości Prokuratury na etapie postępowania przygotowawczego
  • Wykazaliśmy niespójności w zeznaniach obciążających klientów
  • Powołaliśmy dodatkowych świadków, którzy ukazali pełen obraz sprawy
  • Przygotowaliśmy argumentację wskazującą na niewinność klientów
  • Przygotowaliśmy klientów do rozpraw

Wyrok: uniewinnienie

Po odbyciu kilku rozpraw Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie orzekł wyrok uniewinniający, oczyszczający naszych klientów od zarzutów oraz warunkowe umorzenie postępowania na czas próby 1 roku najcięższego zarzutu wobec jednego z naszych klientów. Nasi klienci, byli z niego niezwykle zadowoleni. Nie zostali skazani i nie zostali osobami karanymi z wpisami w Krajowym Rejestrze Karnym. Sprawa, która się za nimi ciągnęła od dłuższego czasu i spędzała im sen z powiek, została pomyślnie rozstrzygnięta.

Dodatkowo klienci zostali zwolnieni z ponoszenia kosztów sprawy.

Kolejny sukces naszej kancelarii!

art 217 kk
Uniwinnienie w sprawie o naruszenie nietykalności osobistej Adwokat Prawa Karnego Warszawa 1
art 217 kk
Uniwinnienie w sprawie o naruszenie nietykalności osobistej Adwokat Prawa Karnego Warszawa 2

Adwokat Anna Kośmider

Pomagam ludziom w trudnych sytuacjach . Prowadzę warszawską kancelarię adwokacką. W tym blogu dziele się wartościową wiedzą prawniczą oraz swoim doświadczeniem sądowym, by zwiększać świadomość prawną Czytelników. Inspiracją jest życie, które ciągle nas zaskakuje.