Umorzenie śledztwa ws. o znęcanie się art 207 kk tryb ścigania

Oskarżenie o znęcanie

Naszym klientem został ojciec będący w trakcie rozwodu z małżonką. Wzajemne pretensje małżonków narastały od dawna i emocje brały górę. Walka toczyła się o kontakty nad dziećmi oraz alimenty. Matka dwójki synów postanowiła złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i oskarżyć ojca o przemoc i znęcanie się nas dziećmi. Wykorzystała art 207 kk tryb ścigania z powództwa prywatnego. Oskarżenie zostało wzmocnione zeznaniami świadka, spokrewnionego z matką dzieci.

Nasz klient zaprzeczał oskarżeniom, choć jego sytuacja była nieciekawa. Sądy są w Polsce wyjątkowo wyczulone na przemoc w rodzinie, zwłaszcza gdy pokrzywdzonymi są dzieci. Ewentualne konsekwencje dla naszego klienta byłyby bardzo daleko idące. Groziła mu kara pozbawienia wolności oraz niekorzystny wyrok w sprawie o rozwód w zakresie kontaktów z dziećmi.

Znęcanie się nad osobą najbliższą – art 207 kk tryb ścigania

Art.  207.  §  1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Znęcanie to przestępstwo określone szczegółowo w art 207 Kodeksu Karnego. Kolejne podpunkty, w zależności od wariantów modyfikują karę.

Śledztwo prokuratorskie

Analizując sprawę zaczęliśmy od zbadania zeznań naszego klienta oraz zebranego przez niego materiału dowodowego. Dodatkowymi dowodami byli świadkowie wskazani przez naszego klienta. Zarysowała się nam hipoteza, że oskarżenie nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości, a jest jedynie wielką manipulacją. W dalszym kroku należało zbadać treść oraz dowody oskarżenia. Choć było to niełatwe, uzyskaliśmy od prowadzącego postępowanie Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Warszawie dostęp do materiałów śledztwa. Znając oskarżenie i bazując na materiale dowodowym złożyliśmy wniosek o umorzenie postępowania. W uzasadnieniu skrupulatnie zostały wykazane nieścisłości oskarżenia oraz obalone okoliczności, które rzekomo miały uprawdopodobnić oskarżenie. Dodatkowo wykazaliśmy budzące daleko idące wątpliwości nieścisłości w obciążających klienta zeznaniach świadków. Wymagało to drobiazgowej analizy sprawy oraz umiejętnego wywarzenia argumentów, żeby sprawa nie nabrała charakteru poszlakowego.

Decyzja prokuratora

W obliczu przeważającej argumentacji Prokurator podjął słuszną decyzję o umorzeniu postępowania, przed złożeniem aktu oskarżenia do sądu. W tego typu sprawach umorzenie postępowania jest rzadkością. Dzięki naszemu wysiłkowi, klient nie został postawiony w stan oskarżenia. Sprawa upadła na najwcześniejszym z możliwych etapów postępowania, co świadczy jak bardzo niesprawiedliwe dla niego było to oskarżenie.

Sytuacja klienta, w zawieszonej na czas śledztwa, sprawie rozwodowej odwróciła się, a jego przeciwnik procesowy stracił wiarygodność w oczach Sądu. Ewentualne wyciągnięcie konsekwencji za niepoparte dowodami oskarżenie pozostaje kwestią otwartą.

art 207 kk tryb ścigania

Adwokat Anna Kośmider

Pomagam ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzę warszawską kancelarię adwokacką. W tym blogu dziele się wartościową wiedzą prawniczą oraz swoim doświadczeniem sądowym, by zwiększać świadomość prawną Czytelników. Inspiracją jest życie, które ciągle nas zaskakuje.