Jaka kara za posiadanie narkotyków? Wyrok: prace społeczne

Oskarżenie: posiadanie narkotyków według ustawy o przeciwdziałaniu narkomani

Nasz klient został zatrzymany przez policję wraz z niedozwolonymi substancjami. W związku z tym został przewieziony na komisariat. Wtedy też skontaktowała się z nami jego rodzina, która chciała zapewnić mu jak najlepszą obronę. Nasz adwokat pojechał do komisariatu policji i działając z upoważnienia osoby najbliższej i doprowadził do szybkiego wypuszczenia klienta. Od tego zaczęła się nasza sprawa, mająca na celu umorzenie sprawy i zminimalizowanie konsekwencji prawnych dla naszego klienta.

Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 62 (Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych)

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ustawa definiuje granice kary za posiadanie środków odurzających. Kluczowymi kwestiami badanymi przez Prokuraturę lub Sąd są:

 • Ilość posiadanych substancji niedozwolonych
  To znaczy, czy była to ilość przeznaczona na handel, na poczęstowanie innych osób, itp.. Ważny dla sprawy jest rodzaj substancji, czy jest to narkotyk z kategorii „miękkich” jak np. marihuana lub „twardych” jak heroina. Dodatkowa kwestia to „czystość”, czy też stężenie posiadanej substancji odurzającej. Substancja o niskiej zawartości substancji psychoaktywnej może być powodem do złagodzenia kary.
 • Jakie było przeznaczenie substancji
  Sąd bada, jakie były zamiary osoby posiadające substancje, czy mogła potencjalnie samodzielnie ją spożytkować lub czy zamierzała ją rozpowszechnić, a jeśli tak to z kim i jaki miałoby to ewentualny skutek.
 • Celowość kary ze względu na szkodliwość społeczną czynu oraz okoliczności zajścia
  Okoliczności zdarzenia mają dodatkowe znaczenie. Inne okoliczności z punktu widzenia szkodliwości społecznej dotyczą sytuacji, gdy oskarżony został zatrzymany na uczelni, a inaczej, gdy przebywał sam w mieszkaniu.

Oskarżenie oraz proces

Nasz klient został złapany przez policję ze znaczną ilością substancji niedozwolonych. Przeszukanie wynajmowanego przez niego mieszkania wykazało inne znaczne ilości zakazanych substancji. Dzięki działaniom naszego adwokata nie mogły zostać przypisane naszemu klientowi i nie mógł być on oskarżony o handel. Jednocześnie Ilość narkotyków znalezionych przy nim dawała niskie szanse na uzyskanie umorzenia sprawy. W tej sprawie skupiliśmy się na uniknięciu kary bezwzględnego więzienia.

W tej sprawie:

 • Doprowadziliśmy do zwolnienia klienta z zatrzymania, tak by na czas procesu mógł odpowiadać z wolnej stopy
 • Wykazaliśmy, że faktyczna ilość narkotyków była niższa, niż podana przez policję
 • Wykazaliśmy, że narkotyki były przeznaczone na użytek własny
 • Przedstawiliśmy okoliczności łagodzące
 • Powołaliśmy dodatkowych świadków, którzy ukazali pełen obraz sprawy

Kara za posiadanie narkotyków – prace społeczne

Mimo, że oskarżyciel wnosił o znacznie wyższą, ustawową karę za posiadanie narkotyków, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie uznał naszą argumentację. Nasz klient został skazany na osiem miesięcy prac społecznych po 20 godzin miesięcznie. Dodatkowo, czas jego zatrzymania został uznany na poczet kary. Nasz klient oraz jego rodzina byli bardzo zadowoleni z wyroku.

W moim doświadczeniu zawodowym, pochopne skazywanie osób wcześniej niekaranych na karę bezwzględnego więzienia za popełnienie czynów o niskiej szkodliwości jest bezcelowe. Teoretycznie kara powinna prowadzić do resocjalizacji skazanego, podczas gdy realia więzienne oraz przebywanie w kryminalnym środowisku, daje najczęściej efekt odwrotny, szczególnie względem młodych, nieustatkowanych ludzi.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej – zadzwoń

Telefon 519 747 707

Kara za posiadanie narkotyków

Adwokat Anna Kośmider

Pomagam ludziom w trudnych sytuacjach . Prowadzę warszawską kancelarię adwokacką. W tym blogu dziele się wartościową wiedzą prawniczą oraz swoim doświadczeniem sądowym, by zwiększać świadomość prawną Czytelników. Inspiracją jest życie, które ciągle nas zaskakuje.