art 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii- decyzja prokuratoraUmorzenie postępowania ws. posiadania narkotyków, czyli art 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przeciw naszemu klientowi, prowadzone było dochodzenie ws. posiadania narkotyków.
Doprowadziliśmy, w oparciu o art 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do umorzenia dochodzenia przez Prokuratora.

Zatrzymanie z narkotykami

Nasz klient został zatrzymany przez Policje, która znalazła przy nim amfetaminę. Na komendzie został przesłuchany, a przeciwko niemu zostało wszczęte dochodzenie. Bycie osobą karaną byłoby dla niego dużym problemem natury zawodowej. W takiej sytuacji zgłosił się do mojej kancelarii. Podjęliśmy się tej sprawy, zaczynając od sprawdzenia akt sprawy i zbadania możliwości doprowadzenia do umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu przesłankę wykorzystania narkotyków na własny użytek.

Art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Art.  62a.  Posiadanie nieznacznej ilości na własny użytek sprawcy

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Powyższy artykuł przewiduje możliwość umorzenia postępowania, gdy spełnione są warunki:

  • Ilość posiadanych substancji niedozwolonych
    W praktyce oznacza to, że ilość ta musiała być nie większa niż ok. 3 porcje, choć tutaj zdarzają się wyjątki. Można przyjąć, że taka ilość była przeznaczona na własny użytek, a uwzględniając okoliczności, podejrzany nie zamierzał odsprzedać lub odstąpić narkotyków osobom trzecim. Ważne tutaj jest by z zeznań, wynikało, że zatrzymany zamierzał zażyć narkotyki samodzielnie.
  • Okoliczności popełnionego czynu
    Policja oraz Prokuratora bada historię kryminalną zatrzymanego, czy i kiedy miał już zatargi z prawem, w szczególności na tle narkotyków. Znaczenie może mieć także, czy zatrzymany był pod wpływem narkotyków lub alkoholu, prowadził lub zamierzał prowadzić samochód, czy przebywał w miejscu publicznym lub był sam w mieszkaniu.
  • Celowość kary ze względu na szkodliwość społeczną czynu
    Szkodliwość czynu może różnić się w zależności od okoliczności i sytuacji zatrzymanego. Stopień szkodliwości społecznej czynu może być zróżnicowany w zależności od wieku osoby posiadającej narkotyki.

Interwencja Adwokata

Mając pełen obraz sytuacji, podjęliśmy działania mające na celu przekonanie najpierw prowadzącego sprawę Policjanta, a następnie odpowiedzialnego Prokuratora do umorzenia sprawy. Takie sytuacje wymagają doświadczenia, gdyż tylko wtedy można dobrać odpowiednią argumentację do sytuacji i przekonać Prokuratora do naszego punktu widzenia.

Decyzja – umorzenie postępowania w oparciu o art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W tej sprawie doprowadziliśmy do umorzenia postępowania. Nasz klient nie będzie karany, może szczęśliwie zapomnieć o tej sprawie i bez konsekwencji kontynuować pracę zawodową.

Art 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii został dodany do ustawy w kwietniu 2011 roku. Stał się wentylem bezpieczeństwa, dzięki któremu osoby będące w posiadaniu narkotyków podczas przeszukania przez Policję mogą uniknąć poważnych konsekwencji.

Kluczowe jest tutaj spełnienie omówionych ram tego przepisu. Czasami zdarza się, że osoby nieznające prawa od strony praktycznej, podczas przesłuchania nieopacznie przekreślają swoje szanse na uniknięcie kary. Dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonego w tego typu sprawach Adwokata, by maksymalnie zwiększyć swoje szanse w zderzeniu z systemem sprawiedliwości. Podobna sytuacja miała miejsce w innym opisywanym przeze mnie przypadku: Jaka kara za posiadanie narkotyków? Wyrok: prace społeczne.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej – zadzwoń

Telefon 519 747 707

Umorzenie postępowania z art 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - decyzja prokuratora - strona 1
Umorzenie postępowania z art 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii- decyzja prokuratora - strona 2
art 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - adwokat Anna Kośmider

Adwokat Anna Kośmider

Pomagam ludziom w trudnych sytuacjach . Prowadzę warszawską kancelarię adwokacką. W tym blogu dziele się wartościową wiedzą prawniczą oraz swoim doświadczeniem sądowym, by zwiększać świadomość prawną Czytelników. Inspiracją jest życie, które ciągle nas zaskakuje.