Dozór elektroniczny dla klienta odbywającego karę pozbawienia wolności

Uzyskaliśmy dozór elektroniczny dla Klienta odbywającego karę pozbawienia wolności.